Piyush Palace

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 650 पासून

2 अंतर्गत जागा 50, 200 लोक

1 अंतर्गत जागा 5000 लोक

+91 97277 2 2082

Piyush Palace NH 8, Kheda Gujarat, India Kheda, Gujarat 387550 India, Kheda
+91 97277 22082
https://www.facebook.com/piyushpalace/
http://piyushpalace.com/
reservations@piyushpalace.com
बॅन्क्वेट हॉल